مرکز رشد شريف صفحه نخست

معرفى سامانه كارگروه ارزيابى و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان

احتراماً به اطلاع مى‌رساند بر اساس ماده (3) آيين‌نامه اجرايى قانون حمايت از شركت‌ها و مؤسسات دانش‌بنيان و تجارى‌سازى نوآورى‌ها و اختراعات مصوب هيئت محترم وزيران به شماره 141602/ت46513هـ مورخ 21/8/91، «كارگروه ارزيابى و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا» تشكيل گرديد.

كليه شركتها و موسسات لازم است منحصراً از طريق «سامانه كارگروه ارزيابى و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان و نظارت بر اجرا» به نشانی زير اقدام نمايند:

1- سامانه کارگروه ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش ینیان:

http://daneshbonyan.ir

2- نقشه راه ارزیابی و حمایت از شرکت‌ها و موسسات دانش ینیان:

http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=14798 

3- سوالات متداول مرتبط با قانون حمایت از شرکت‌های دانش‌بنیان:

http://daneshbonyan.isti.ir/index.aspx?fkeyid=&siteid=2&fkeyid=&siteid=2&pageid=14544

تذكرات بسيار مهم:

1- تنها مرجع قانونى براى ارزيابى و تشخيص صلاحيت شركت‌ها و موسسات دانش‌بنيان فقط همين كارگروه و سامانه مذكور بوده و اگر قبلاً سامانه هاى ديگرى معرفى شده است كان لم يكن تلقى گرديده و لازم است ثبت نام فقط از طريق سامانه جديد (مذكور) انجام و پيگيرى گردد.

2- لازم است شركتهاى متقاضى ابتدا تمام اطلاعات سامانه را به دقت مطالعه فرمايند و مراحل را با توجه به راهنمايى موجود در سامانه به دقت پيگيرى نمايند.