مرکز رشد شريف صفحه نخست

رتبه دوم جشنواره خوارزمى به استارتاپى از دانشگاه صنعتى شريف اختصاص يافت

"دستگاه تونل صدا" که توسط تیم دیداب در شتاب دهنده دانشگاه صنعتی شریف ساخته شده است، رتبه دوم بخش پژوهش های کاربردی بيستمين جشنواره جوان خوارزمي را به خود اختصاص داد.

 
 

 به گزارش روابط عمومی، دانشجویان دانشگاه صنعتی شریف با ساخت دستگاهی به نام "تونل صدا" موفق به کسب رتبه ی دوم پژوهش های کاربردی بيستمين جشنواره جوان خوارزمي شدند.

این دستگاه که با فناوری اولتراسونیک و توسط تیم دیداب(جمعی از فارغ التحصیلان دانشگاه صنعتی شریف) در شتاب دهنده دانشگاه صنعتی ساخته شده است صدا را در یک باریکه ی جهت دار می فرستد. یعنی دستگاه به سمت هر کسی که باشد فقط اوست که صدا را به خوبی می شنود؛ و این برای او یک تجربه ی عجیب و جذاب است. این دستگاه می تواند انقلابی در صنعت صوت باشد. «صدا، همان جایی که باید باشد، برای کسی که باید بشنود.»
معرفی بیشتر تونل صدا