مرکز رشد شريف صفحه نخست

تصويب كليات لايحه حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان در كميسيون آْموزش و تحقيقات مجلس

رييس كميته آموزش و تحقيقات مجلس گفت: در صورت تصويب لايحه حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان و تجارى‌سازى نوآورى‌ها و اختراعات و اختصاص 3 هزار ميليارد تومان اعتبار زمينه فعاليت نخبگان، مخترعان و تحصيل‌كردگان به گونه‌اى مهيا مى‌شود كه ديگر شاهد فرار مغزها و خروج نخبگان از كشور نخواهيم بود.

على كريمى فيروزجايى در گفت‌وگو با خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، در خصوص كليات لايحه حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان و تجارى‌سازى نوآورى‌ها و اختراعات، تصريح كرد: دولت در قالب اين لايحه پيشنهاد كرده كه 3 ميليارد دلار معادل 3 هزار ميليارد تومان از حساب ذخيره ارزى برداشت و براى حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان اختصاص يابد.

به گفته نماينده مردم بابل، اين لايحه تاكيد بر حمايت از اختراعات، اكتشافات و خلق ايده‌ها و نظر‌هاى جديد دارد، كارى كه در دنيا آغاز شده و به جاى سرمايه‌گذارى در مسايل فيزيكى و مادى در حوزه‌ى زيرساختى و نرم‌افزاى سرمايه‌گذارى انجام مى‌شود و از طريق ايجاد، خلق و توسعه انديشه‌هاى جديد در قالب اختراعات و اكتشافات اين فضا بوجود مى‌آيد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات هم‌چنين خاطرنشان كرد: در واقع اين لايحه قصد دارد براى تاسيس شركت‌هاى دانش‌بنيان بسترسازى كند تا با حمايت از اين‌گونه شركت‌ها افراد مخصوصا نخبگان، فرهيختگان و تحصيل‌كردگان جامعه بتوانند در چنين فضايى دست به ابداعات، ابتكارات، اختراعات و اكتشافات جديد بزنند.

كريمى در خصوص روند بررسى اين لايحه در كميسيون آموزش و تحقيقات گفت: كميته پژوهش و تحقيقات كميسيون آموزش و تحقيقات ضمن بررسى لايحه حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان و تجارى‌سازى نوآورى‌ها و اختراعات، اصلاحاتى در آن اعمال كرد. اين لايحه روز يكشنبه در كميسيون تصويب و براى قرار گرفتن در نوبت طرح در صحن علنى مجلس به هيات رييسه تقديم شد.

رييس كميته آموزش و پرورش مجلس اظهار كرد: هرچند مجلس به يك فوريت اين لايحه راى نداد اما به نظر مى‌رسد با كليات آن موافق باشد، البته اين‌كه اعتبار 3 هزار ميليارد تومانى به چه صورت به اين لايحه اختصاص يابد يعنى يكجا باشد يا اين‌كه در يك برنامه‌ريزي3 تا 5 ساله در لوايح بودجه سال‌هاى آينده ديده شود مواردى است كه به بحث‌هايى كه در آينده بايد در كميسيون آموزش و تحقيقات و صحن علنى مجلس صورت گيرد، برمى‌گردد.

كريمى تاكيد كرد: اين لايحه در صورت تصويب نهايى در صحن علنى مجلس از خروج نخبگان ايرانى از كشور جلوگيرى مى‌كند، چراكه اگر در كشور سرمايه‌گذارى لازم براى حمايت از شركت‌هاى دانش‌بنيان و اختراعات و اكتشافات نخبگان و تحصيل‌كردگان ايجاد شود، ديگر نيازى به خروج نخبگان نيست.

نماينده مردم بابل در خانه ملت گفت: از آنجاكه هم‌اكنون مرجع معينى براى ساماندهى اكتشافات و اختراعات در كشور وجود ندارد و دستگاه‌ها مخصوصا دولت به دليل نبود اعتبار و بودجه قدرت مانور در اين موضوع را ندارند، معاونت علمى و فناورى رييس‌جمهور اين لايحه را تقديم مجلس كرد تا با اختصاص 3 هزار ميليارد تومان، حمايت لازم از چنين سرمايه‌هايى در حوزه علم و دانش كشور صورت گيرد.

كريمى با اظهار اميدوارى از تصويب اين لايحه در صحن علنى مجلس گفت: ازآنجاكه در سال‌هاى اخير جهش جديدى در حوزه علم و فناورى در شاخه‌هاى بيوتكنولوژى، نانوتكنولوژى، فناورى اطلاعات، فناورى هسته‌اى و در برخى حوزه‌هاى جديد در كشور بوجود آمده و جمهورى اسلامى ايران توانسته گام‌هاى بسيار موثر و بلندى در اين زمينه‌ها بردارد اين لايحه مى‌تواند نقطه عطفى براى نهادينه شدن اين حوزه‌ها و توجه جدى به زيرساخت‌هاى حوزه‌هاى علمى نوين براى ورود به حوزه جديد علم و فناورى در كشور باشد.

عضو كميسيون آموزش و تحقيقات در خاتمه با بيان اين‌كه از لحاظ بازه زمانى اين لايحه ظرف دو ماه آينده در دستور طرح در صحن علنى مجلس قرار مى‌گيرد، خاطرنشان كرد: اين لايحه داراى اهميت بسيارى است، لذا اميدوارم با راى بالاى مجلس دولت بتواند فضا را براى فعاليت شركت‌هاى دانش‌بنيان و حمايت از مخترعان، مكتشفان و نخبگان ايرانى فراهم كند.