مرکز رشد شريف صفحه نخست

تعامل نخبگان با قوه مقننه در سومين همايش ملى نخبگان جوان

معاون علمى و فناورى رئيس جمهور و رئيس بنياد ملى نخبگان از برگزارى سومين همايش ملى نخبگان جوان با شركت بيش از يك هزار نخبه جوان در ايام ولادت امام رضا(ع) در آبان ماه خبر داد و گفت: اميدواريم در اين همايش فصل نوينى از تعامل نخبگان جوان علمى با قوه مقننه ايجاد شود.

 به گزارش خبرگزارى مهر، نسرين سلطانخواه با اشاره به برنامه هاى مصوب بلند مدت، ميان مدت و كوتاه مدت در حال اجرا در اين معاونت و بنياد ملى نخبگان گفت: تاكنون بيش از چهار هزار نخبه جوان تحت پوشش ملى بنياد نخبگان قرار گرفته و از اولويتهاى برنامه بنياد، گسترش دامنه شناسايى نخبگان از ميان برجستگان علمى سراسر كشور است.

وى با بيان اينكه همايش نخبگان جوان با ديدار و بهره مندى از رهنمودهاى مقام معظم رهبرى آغاز خواهد شد اظهار داشت: در اين همايش مسئولان عالى اجرايى و قانونگذارى كشور حضور خواهند داشت.

رئيس بنياد ملى نخبگان هدف از برگزاري اين همايش را تكريم نخبگان جوان، ارائه دستاوردهاى برجسته علمى، آموزشى، پژوهشى، فناورى و نوآورى ناشى از حمايتهاى بنياد از نخبگان، همكارى با قوه مقننه و هم انديشى نخبگان جوان علمى كشور در ارائه راهكارهاى اصلاح الگوى مصرف اعلام كرد.

وى در خصوص ساير برنامه ها و اهداف اين همايش گفت: فراهم سازى زمينه كارآفرينى نخبگان و شركت آنها در پروژه هاى اساسى كشور، تبادل افكار و تجارب ميان نخبگان جوان و پيشگامان علم و فناورى، بهره مندى از پيشنهادها و نظرات نخبگان در تدوين برنامه راهبردى و گسترش كمى و كيفى خدمات رسانى به ايشان و اطلاع رسانى و تقويت تعامل سازنده ميان نخبگان جوان و دستگاههاى تصميم ساز كشور از ديگر اهداف و برنامه هاى سومين همايش ملى نخبگان جوان است.

سلطانخواه با اشاره به رهنمودهاى رهبر فرزانه انقلاب اسلامى به ويژه سخنرانى 27 ارديبهشت 1388 معظم له در دانشگاه كردستان مبنى بر ضرورت تدوين مدل ايرانى- اسلامى پيشرفت و رسالت نخبگان گفت: فراخوان ديدگاههاى نخبگان درباره اين مهم انجام گرفته است و منتخب نظرات تحت عنوان "مختصات بومى و جهانى مدل علمى پيشرفت عدالت محور" در اين همايش ارائه خواهد شد.

رئيس بنياد ملى نخبگان با اشاره به نوآورى همايش سال گذشته در برگزارى نشست مشترك هيئت دولت با نخبگان ابراز اميدوارى كرد در سومين همايش شاهد گشوده شدن فصل نوينى از تعامل نخبگان جوان علمى با قوه مقننه باشيم.