مرکز رشد شريف صفحه نخست

عملياتى شدن آيين نامه اجرايى ثبت اختراعات در آينده نزديك

معاون فن‌آورى وزير علوم، تحقيقات و فن‌آورى از عملياتى شدن آيين نامه اجرايى ثبت اختراع در آينده نزديك خبر داد.

به گزارش خبرگزارى دانشجويان ايران(ايسنا)، دكتر عليرضا جهانگيريان در دومين روز گردهمايى روساى دانشگاه‌ها، پژوهشگا‌ه‌ها و پارك‌هاى علم و فن‌آورى افزود: آيين نامه اجرايى ارزيابى اختراعات بيش از يك سال قبل از طرف وزارت علوم براى تصويب به هيات دولت ارسال شد و با طى مراحل قانونى به زودى به اجرا گذاشته مى‌شود.

وى در ادامه گفت: با اجراى اين آيين نامه وزارت علوم مى‌تواند در شهرستانهاى مختلف مراجعى را براى ارزيابى اختراعات تعيين كند اما گواهى مربوطه تنها توسط سازمان پژوهش‌هاى علمى و صنعتى صادر خواهد شد.

جهانگيريان همچنين از روساى پارك‌هاى علم و فن‌آورى خواست كه اطلاعات مربوط به زير مجموعه‌هاى خود را به موقع در اختيار وزارت علوم قرار دهند چرا كه به دليل ارسال دير هنگام آنها، اطلاعات فعلى وزارت علوم از پارك‌ها و مراكز رشد علم و فن‌آورى ناقص است.

معاون فن‌آورى وزير علوم، تحقيقات و فن‌آورى خاطر نشان كرد: ظرفيتى كه در پارك‌ها و مراكز رشد براى جهش و حركت به سمت جامعه دانش بنيان وجود دارد بسيار بيشتر از بودجه‌اى است كه به اين مراكز اختصاص مى‌يابد.

وى ميزان اعتبار اختصاص يافته به 22 پارك و 71 مركز رشد علم و فناورى كشور را 28 ميليارد تومان عنوان كرد و گفت:‌ پارك‌ها و مراكز رشد نبايد هميشه بودجه بگير دولت باشند بلكه بايد به تدريج به سود آورى برسند اما در سطح كلان به دليل روند رو به رشد آنها و با توجه به توسعه كمى و كيفى بايد بودجه سالانه آنها افزايش يابد.